Administrativní budova Telehouse

Stále se nezměnilo nic na faktu, že zahájení stavby proběhlo v rozporu s platnou legislativou a nebyla dořešena ani náhradní výsadba pokácených stromů.

Obrázky zde.