Informace o projektu

KES – komunikační propojení Evropská – Svatovítská, je občanům Prahy 6 známý projekt nové kapacitní komunikace. Ta by v budoucnu měla odbočovat z Evropské ulice na křižovatce s Gymnazijní, a dále vést podél Buštěhradské dráhy k Prašnému mostu – viz obrázek převzatý z UAP Praha 2012.

Podali jsme podnět/protest vůči rozhodnutí Magistrátu o ukončení řízení EIA. Zjišťovací řízení poukázalo na neplnění limitů zejména emisí a hluku stavbou KES a uložilo investorovi provést úpravy pro řízení EIA. Magistrát řízení zastavil na základě legislativních změn platných od 1.1.2018 s tím, že KES zařadil do kategorie staveb, které EIA nepotřebují. Tento formální postup jsme napadli a věc šetří MŽP
Nadále hlídáme zahájení stavebního řízení, kam chceme vstoupit jako dotčení vlastníci.
Politické strany zvolené na Praze 6 prosazují KES všechny, aniž by znaly nebo chtěly znát souvislosti a četly detailně podklady

Detailní analýza aktuálního stavu KES zde. V této podobě byla nalýza podána jako příloha připomínky k návrhu Metropolitního plánu.

Související informace

V mnohých velkoměstech už z trpké zkušenosti dobře vědí, že budování nových kapacitních dopravních staveb nejen že nevede ke zklidnění dopravy v jejich okolí, ale obecně ani nevyřeší problém přetížení silnic (tématu se věnuje např. výborný film Urbanized, k řešemé dopravy například tato ukázka. Platí totiž, že čím víc silnic se postaví, tím víc lidí (především přespolních) je bude chtít využít – kdo seje silnice, sklízí auta.