O nás

Spolek (původně Občanské sdružení) Via Praha 6 byl založen občany Prahy 6 žijícími v blízkosti tzv. Buštěhradské dráhy na rozhraní Dejvic a Střešovic v roce 2006 v souvislosti s připravovanou výstavbou rychlodráhy Praha – Kladno – Letiště Ruzyně a dalšími velkými dopravními stavbami, které by měly protínat Prahu 6 a zásadním způsobem ovlivňovat životní prostředí v této městské části.
Tato fáze dění kolem spojení Prahy s Kladnem a Letištěm Ruzyně byla završena memorandem z roku 2008 zakotvujícím podmínky realizace této stavby, poté však došlo k pozastavení příprav a projekt byl následně prezentován jako „Modernizace trati Praha – Kladno s připojením na Letiště Ruzyně“. Situace se stále mění a vyvíjí, v tuto chvíli platí tunelová varianta mezi nádražími Dejvice a Veleslavín s předpokládaným zahájením stavby v roce 2024.

Vedle toho náš spolek sleduje především plánovanou stavbu dvouproudého (aktuální stav) místo čtyřproudého (trvající požadavek ODS) obchvatu Vítězného náměstí, tzv. Komunikačního propojení Evropská – Svatovítská (KES) a další velkokapacitní dopravní stavby, které by na něj v budoucnu měly navázat.

Spolek se zároveň zabývá i dalšími projekty, které významně ovlivní životní podmínky občanů Prahy 6, zejména velkými administrativními budovami v okolí, projektem dostavby a zklidnění Vítězného náměstí, řešením okolí křižovatek Malovanka a Prašný most, SOKP apod.

Cíle činnosti spolku Via Praha 6 jsou hlavně:
• chránit životní prostředí v městské části Praha 6 před nevratnými negativními změnami
• usilovat o koncepční a moderní řešení dopravy a výstavby na území Prahy 6
• dosáhnout otevřené komunikace s radnicí Prahy 6 a získat důvěru v jí navrhovaná a realizovaná řešení
• pěstovat sousedský společenský život v dotčené lokalitě.

Cíle spolku Via Praha 6 jsou ve shodě s cíli řady dalších spolků působících v MČ Praha 6 a proto se náš spolek aktivně zapojil do koncepční spolupráce těchto spolků a podílel se na založení platformy Společně pro Šestku. Společně pro Šestku sdružuje část spolků působících na území městské části Praha 6, které společně usilují o zlepšení životního prostředí a zachování charakteru Prahy 6 jako dosud dobrého místa k životu, ale především se snaží o prosazení otevřené komunikace s radnicí městské části Praha 6, transparentnost a participaci ve společném zájmu občanů Prahy 6.

Kromě výše uvedených aktivit se spolek Via Praha 6 angažuje v pořádání akce Zažít město jinak a dalších sousedských setkání, podporuje rozvíjení sousedských vztahů, propojování občanů z okolí všech generací a jejich zapojení do dění v Praze 6.