Společně pro Šestku
Praha 6 ztrácí tvář
OS Šárecké údolí
OS Oživení
OS Přátelé Malvazinek
arnika
chodci sobě
lepší místo
Rozumná doprava