KES se vrací

20. 11. 2016

Bylo zahájeno zjišťovací řízení k záměru komunikace Evropská – Svatovítská, tzv. KES. Jedná se o začátek procesu EIA pro zhodnocení dopadů na životní prostředí,vice o průběhu procesu EIA např. zde. Oznámení o záměru je k dispozici na stránkách cenia.cz. Připomínky k oznámení je možno podávat na odbor životního prostředí magistrátu do 23.11.201