Vítězné náměstí

Opravdu probíhající soutěž na dopravní řešení a zklidnění Vítězného náměstí splní očekávání? Při pečlivém prostudování zadávací dokumentace soutěže jsme objevili několik rizik, která vzbuzují pochybnosti reálnosti soutěženého záměru. Nejsme proti soutěži a nejsme proti zklidnění Vítězného náměstí, které je určitě potřeba. Požadavky zadavatele rozhodně nebude jednoduché splnit a některé z nich jdou dokonce proti sobě. Více zde